Fundacja Zapomniane
ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa
fundacjazapomniane@gmail.com
tel. 22 624 14 84