WITAMY CIĘ NA STRONIE FUNDACJI ZAPOMNIANE

 STRONIE O WOJENNYCH MOGIŁACH HOLOKAUSTU
 O NIEZWYKŁYCH LUDZIACH I HISTORIACH Z OKRESU WOJNY

 

Pośród naszych wiosek, miasteczek, pól i lasów znajdują się setki, a nawet tysiące zapomnianych, nieupamiętnionych grobów wojennych Holokaustu. Pochowani są w nich Polacy żydowskiego pochodzenia dawni mieszkańcy wiosek i miasteczek, których losy i imiona miały według planu Nazistów zostać zapomniane, zgładzone z powierzchni ziemi.

 

Pomóż nam je odnaleźć.

Jeżeli wiesz gdzie znajdują się żydowskie groby z czasów wojny, jeśli znasz żydowskie losy, przebieg egzekucji – NAPISZ / ZADZWOŃ DO NAS.

Dzięki Tobie nie zostaną zapomniane.

 

Holocaust jest najczęściej kojarzony z obozami śmierci w Bełżcu lub Treblince oraz wielkimi gettami miejskimi. Tymczasem egzekucje, które miały miejsce na polskiej prowincji i zachowały się w pamięci mieszkańców polskich miasteczek i wsi stanowią mniej znaną oraz mniej zbadaną dotąd jego stronę. Od wojny minęło 69 lat, a działania na rzecz odnalezienia grobów i personaliów ofiar są znikome. Zajmuje się tym w Polsce zaledwie garstka ludzi, a pokolenie Holokaustu przemija. Wraz z nim odchodzą historie zapamiętane przez świadków – sąsiadów, przyjaciół. Odchodzą zapamiętane przez nich twarze, resztki dawnego świata, wspomnienia, a także traumatyczne wydarzenia wojny. Wielu z nich czeka, by opowiedzieć zapamiętane historie, czeka, by upamiętnić nieoznakowane mogiły i imiona ofiar.
Od kilku lat zajmujemy się odnajdowaniem wojennych grobów Holokaustu pracując w Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy z Rabinem Michaelem Schudrichem. Zaangażowani w ten przejmujący temat widzimy ogromną potrzebę zwiększenia zakresu poszukiwań, zintensyfikowania działań badawczych, archiwizacji zgromadzonych materiałów, zdobywania funduszy i angażowania więcej ludzi, by odnaleźć zapomniane mogiły, spisać relacje świadków. W związku z tym w czerwcu 2014 założyliśmy Fundację Zapomniane. Polska jest usiana tysiącami zapominanych żydowskich grobów wojennych. Przed nami dużo pracy, a czas działa na naszą niekorzyść. Przed nami kilka ostatnich lat na dotarcie do ostatnich naocznych świadków Ostatecznego Rozwiązania.

 

JEŻELI ZNASZ MIEJSCA ZAPOMNIANYCH MOGIŁ, PAMIĘTASZ HISTORIE EGZEKUCJI.

JEŚLI CHCESZ NAS WESPRZEĆ, NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Poszukujemy, lokalizujemy i upamiętniamy zapomniane groby ofiar Holokaustu. Odtwarzamy losy i zbieramy jak najwięcej szczegółów o poszczególnych Żydach, o ofiarach Holokaustu zamordowanych w egzekucjach i pochowanych w mogiłach zbiorowych. Chcemy zachować pamięć o każdej z ofiar zbrodni nazistowskich.
Gromadzimy dokumentację, spisujemy i archiwizujemy relację świadków zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa. Tworzymy archiwum, które chcemy udostępnić badaczom, rodzinom ofiar i wszystkim zainteresowanym.
Dążymy do zaangażowania wolontariuszy z różnych regionów Polski, którzy będą penetrować swoje rodzinne strony w poszukiwaniu ostatnich świadków Holocaustu.
Wspieramy lokalne społeczności Polski w godzeniu się z przeszłością i przezwyciężaniu traumy spowodowanej przez tragiczny koniec współżycia polsko – żydowskiego.
Chcemy przekazać odnalezione historie następnym pokoleniom, by zwiększać świadomość o lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym poszczególnych miasteczek oraz by przywrócić pamięć o dawnych mieszkańcach.

 

 

JAK DZIAŁAMY

 

Sprawdzamy wszystkie otrzymane informacje o mogiłach wojennych. Jeździmy po Polsce, spotykamy się ze świadkami, mieszkańcami, władzami lokalnymi, młodzieżą. Rozmawiamy ze wszystkimi, zachęcamy do włączenia się w nasze poszukiwania. Wraz z nimi chodzimy po różnych zakątkach miejscowości, by często pośród przepięknych miejsc odnaleźć historie Zagłady, historię poszczególnych ludzi, czasami jest to historia egzekucji pojedynczego człowieka.
Występujemy o kwerendy archiwalne na temat poszczególnych mogił i zbieramy wszelkie dostępne dokumenty. Praca nad poszukiwaniem i ustalaniem lokalizacji poszczególnych mogił jest niezwykła, gdyż ze względu na prawo żydowskie dotyczące miejsc pochówków nie prowadzimy badań odkrywkowych, które mogą naruszyć spokój zmarłych. Według judaizmu szczątki zmarłych nie mogą być naruszane do Dni Ostatecznych. Dane te zdobywamy z zeznań świadków, przedwojennych zdjęć lotniczych, prowadzimy badania metodą georadarową.
We współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami oraz z ludźmi dobrej woli prowadzimy proces upamiętnienia znalezionych mogił wojennych. W uroczystościach upamiętniających uczestniczą mieszkańcy miejscowości, władze lokalne, rodziny ofiar. Często towarzyszom temu niezwykłe spotkania, rozmowy.

 

 

ZAPRASZAMY CIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RELACJAMI Z NASZYCH PODRÓŻY, SPOTKAŃ I ROZMÓW.